Sector Way Academy saa ihmiset ja ideat kasvamaan

Meille on tärkeä löytää joukkoomme ihmisiä, jotka kokevat yhteiset arvomme omikseen ja haluavat jatkuvasti kehittyä ja onnistua työssään ja olla siten tärkeä osa yhteistä kasvutarinaamme. Oman koulutusorganisaatiomme, Sector Way Academyn, tehtävänä on tukea työssä onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista monipuolisen perehdytyksen, koulutuksen ja valmennuksen avulla.

Sector Way Academyn koulutuksiin osallistuvat kaikki uudet työntekijät ensimmäisen työskentelyvuotensa aikana. Työuran edetessä koulutuspolku jatkuu työtaitojen syventämisellä. Kansainvälinen työympäristömme antaa mahdollisuudet osallistua koulutuksiin myös ulkomaisten kollegoidemme kanssa. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä, sillä kaiken osaamisen kehittämisen tavoitteena on auttaa työntekijöitä löytämään parhaat käytännöt, joita hyödyntää arjessa. Lue lisää:

Sector Way Academy mahdollistaa uuden uran taustasta riippumatta 

Sector Way Academyn Jussi auttaa ideat liikkeelle

Johtamiskoulutus

Vuosittaisen henkilöstökyselymme tulokset kertovat, että työntekijämme ovat erittäin tyytyväisiä organisaatiomme esimiesten toimintaan. Koulutamme esimiehiämme Sector Way Academyn koulutusohjelmissa vahvistaaksemme työskentelykulttuuriamme, joka perustuu jatkuvaan vuoropuheluun esimiesten ja työntekijöiden välillä, palautteen antamiseen sekä valmentavaan johtamistapaan.