« blogin etusivulle

Palokuntalainen vie turvallisuutta koteihin

19.11.2018  /  Turvallinen koti, Paloturvallisuus

Hanna-Mari

Hanna-Mari Heilimälle turvallisuus on elämäntapa. Vapaa-ajalla hän toimii sopimuspalokunnan hälytysosastossa ja meripelastuksen parissa, ja suojaa työkseen koteja hälytysjärjestelmien asentajana: ”Minulle on tärkeää, että voin auttaa.”

- Meitä työllistävät tulipalojen lisäksi esimerkiksi tieliikenneonnettomuudet ja ensihoidolliset hälytykset, kertoo Hanna-Mari Heilimä, Sääksjärven sopimuspalokunnan hälytysosaston aktiivijäsen.

Sopimuspalokunnat ympäri Suomen huolehtivat sammutus- ja pelastustehtävistä aluepelastuslaitosten kanssa tehtyjen palokuntasopimusten mukaisesti. Onnettomuuden sattuessa hätäkeskus tekee tilannearvion ja hälyttää tarvittaessa sopimuspalokunnan tehtävälle.

Sääksjärven sopimuspalokunta Lempäälässä on hälytysvalmiudessa ympäri vuoden ja vuorokauden. Hälytystehtäviä sillä on 100-200 vuosittain. Toiminta vaatii jäseniltä sitoutumista, sillä vaikka hälytysmiehistö ei päivystä asemalla, on ensimmäisen hälytetyn yksikön lähdettävä matkaan viiden minuutin kuluessa hälytyksestä. Aluetta halkoo vilkasliikenteinen Helsinki-Tampere-moottoritie, joten palokunta on hankkinut erityisosaamista tieliikenneonnettomuuksien pelastustehtäviin.

Hälytysosaston viikkoharjoituksissa aiheet vaihtelevat laidasta laitaan.

- Harjoittelemme monipuolisesti toimimista erilaisissa pelastustilanteissa. Treenaamme rakennuspalojen sammutusta ja palo- ja pelastustyön erikoiskaluston käyttöä, kuten auton purkamiseen tarvittavia välineitä. Tärkeä osa harjoittelua on ensiaputaitojen ylläpitäminen, Heilimä kertoo.

Harrastus ja työ yhdistyvät

Hanna-Mari Heilimä on tehnyt työtä turvallisuuden parissa jo useita vuosia. Ensin viisi vuotta vartiointialalla ja sen jälkeen pari vuotta hälytyskeskustyössä. Kolmisen vuotta sitten turvallisuus tuli myös osaksi Heilimän vapaa-aikaa.

- Kiinnostuin meripelastustyöstä, tai näin sisävesillä järvipelastuksesta, niin, että lähdin mukaan Pirkanmaan meripelastusyhdistyksen toimintaan, hän kertoo.

Nyt Heilimä kuuluu yhdistyksen hälytysmiehistöön, joka on avovesikauden ajan ympärivuorokautisessa valmiudessa vesipelastustehtäviin. Viikottaisten harjoitusten avulla hälytysmiehistöä valmennetaan sekä kiireellisiin että kiireettömiin pelastustehtäviin.

- Sama porukka pisti pystyyn sopimuspalokuntaa Valkeakoskelle, joten oli luontevaa lähteä mukaan myös siihen. Myöhemmin vaihdoin Sääksjärven palokuntaan, joka on lähempänä omaa kotia, hän kertoo.

Turvallisuus ja ihmisten auttaminen on keskeistä myös Heilimän työssä Sector Alarmin hälytysjärjestelmäasentajana.

- Pystyn yhdistämään harrastuksen ja työn, kun asentajana voin viedä työssäni turvallisuustietoa koteihin, Heilimä sanoo.

- Esimerkiksi savuilmaisimia suositellessani voin kokemuksen perusteella kertoa asiakkaalle, mistä paloja yleensä lähtee, mitä ne saavat aikaan ja kuinka nopeasti palo kehittyy. Asiakas tietenkin itse lopulta tekee päätöksen savuilmaisimien hankinnasta. Monesti saadaan asiakkaiden kanssa myös hyviä keskusteluja aikaan turvallisuusasioista ja jos hälytysjärjestelmän laajentaminen on kustannuskysymys, voidaan silti yhdessä miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla voidaan ennaltaehkäistä paloriskejä. 

Jokainen voi parantaa kodin paloturvallisuutta

Palokuntalaisen silmin suomalaiskotien paloturvallisuudessa toistuvat usein samat hyvät puolet – ja samat puutteet.

- Kodin alkusammutusvälineistö osuu harvoin silmiin. Sammutusvälineiden pitäisi olla helposti saatavilla, eikä kaapin perällä. Yleisimmin kodeissa on sammutuspeite ja käsisammutin, joiden käyttämistä on kuitenkin hyvä harjoitella. Palokuntien tapahtumissa on usein alkusammutuskoulutusta, jota kannattaa hyödyntää, Hanna-Mari Heilimä opastaa. 

Hänen mukaansa perinteisiä palovaroittimia näkyy paljon kodeissa. Palovaroitin ei kuitenkaan toimi ikuisesti.

- Kannattaa huomioida, että testinapin painallus testaa käytännössä vain pariston toimivuutta, ei sitä onko ilmaisin enää kykenevä havaitsemaan savua. Siksi tavanomainen paloilmaisin pitäisi vaihtaa uuteen 5-10 vuoden välein, paristot mielellään vuosittain. Sector Alarmin kotihälytysjärjestelmään kuuluvat savuilmaisimet testataan huoltokäyntien yhteydessä ja vaihdetaan uusiin 10 vuoden välein tai kun järjestelmä havaitsee, että akun lataus alkaa olla vähissä, Heilimä kertoo. 

Paloilmaisimien sijoittelu on tärkeää ja että niitä on riittävästi.

- Paloilmaisin tulisi olla vähintään joka kerroksessa, myös erillisissä tiloissa, joissa ei asuta. Vaikka materiaaliset vahingot eivät huolettaisikaan, savu leviää nopeasti kaikkialle. Kun alakerta on täyttynyt savusta, ei sinne enää ole asiaa, hän painottaa.

- Esimerkiksi omakotitalon tekninen tila kannattaa suojata, samoin kodinhoitohuone, jossa on vieläpä paljon sähkölaitteita. Joskus asiakas saattaa todeta, että ”kellarissa ei ole yhtään mitään, se on pelkkä varastotila”, mutta käy ilmi, että siellä onkin pakastin tai muita kylmälaitteita, jotka ovat tilastollisesti isoimpia tulipaloriskejä.

Suuri merkitys paloturvallisuuteen on omalla valvonnalla.

- Moni palo lähtee sähkölaitteista, joten yksinkertaistetusti, mitä enemmän vedät pistokkeita irti, sitä enemmän riski pienenee, Heilimä toteaa.

Palokunta sopii kaikille

Sopimuspalokunnan pelastustoiminta vaatii erikoiskoulutuksen. Sammutustyökurssin suorittaminen ja jatkuva harjoittelu ovat edellytys hälytystehtäviin. Sopimuspalokunnat tekevät kuitenkin myös muuta kuin pelastustehtäviä.

- Tehtävänämme voi olla vaikka pienempää vahingontorjuntaa, esimerkiksi kaatuneiden puiden raivaamista. Joskus päivystämme rallikisoissa tai muissa tapahtumissa, Hanna-Mari Heilimä kertoo.

Turvallisuustiedon lisääminen on tärkeä osa sopimuspalokuntien työtä ja jokainen voi olla mukana toiminnassa.

- Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos vähänkin kiinnostaa, kannattaa käydä kokeilemassa. Kaikille löytyy omia tehtäviä. Olen itse melko pienikokoinen, joten en fysiikan puolesta pysty kaikkiin tehtäviin. On kuitenkin paljon töitä, joita pystyn hyvin suorittamaan ja samalla joku muu vapautuu niihin fyysisesti vaativampiin tehtäviin, Heilimä kuvailee.

- Palokuntaharrastuksessa ei lopulta ole mitään rajoitteita. Vähän sama kuin asentajien työssä, tärkeintä on asenne ja halu tehdä merkityksellistä työtä. Minulle on tärkeää, että voin auttaa, Hanna-Mari Heilimä toteaa.

Tutustu hälytysjärjestelmään tästä